ANBI

Mo'Move is een stichting die ecologische en sociale duurzaamheid bevordert.

In het Spinozaplantsoen doen we dit door samen met bewoners een gemeenschappelijke buurttuin te onderhouden en sociale, creatieve activiteiten te organiseren.
Bij Metaal Kathedraal zijn we aan de slag met de natuur door kruidenworkshops EHBO kruiden te organiseren; we geven oude culinaire, medicinale, cosmetische kennis over kruiden door.
In het onderwijs geven we cultuureducatielessen dmv poppenspel of poppen maken, hierin staat een sociaal of duurzaam thema centraal.
In Afrika werken we samen met ngo's aan theatervoorstellingen, hierin staat educatie en communicatie over belangrijke lokale onderwerpen centraal. 
Soms organiseren we tours in Nederland met professionele poppenspelgroepen uit Afrika om ze hier kennis te laten maken met Afrikaans poppenspel en uit te wisselen over duurzaamheid.
Tevens organiseren we projecten die voor zowel hier als in Afrika van belang zijn.

Bestuur
Andre Barmentlo, penningmeester
Saskia Ottenhof - Onyango, voorzitter
Sander Boelens, secretaris

De dagelijkse leiding is in handen van Heddy Veltkamp, zij draagt zorg voor de uitvoeringskant van de projecten. Zij werkt hierin samen met organisaties of mensen die bij de betreffende project betrokken zijn.

Financiele middelen:
Gedeeltelijk subsidies. (Gemeente Utrecht, Oranjefonds, Upas, Jeugdcultuur Fonds)
Gedeeltelijk inkomsten door workshops en worden wij betrokken door derden voor het uitvoeren van projecten. (Stichting Sociaal Makelorganisatie Me kaar, Groen moet je doen, Onderwijsinstanties)

k.v.k. 30217075        
btw: 816897906
NL37 INGB 0002 3614 01

Balans 2015