ANBI

Mo'Move is een stichting die ecologische en sociale duurzaamheid bevordert.
Dit doen wij dmv diverse projecten.


a. In het Spinozaplantsoen ondersteunen we een bewonersinitiatief door samen met bewoners een gemeenschappelijke buurttuin te onderhouden en sociale, creatieve activiteiten te organiseren. zie www.spinozaplantsoen.nl & www.momove.org/spinozaplantsoen
b. Bij Metaal Kathedraal hebben we in 2018 een kruidentuin aangelegd en geven we kruidenworkshops; we geven oude culinaire, medicinale, cosmetische kennis over kruiden door. zie www.momove.org/kruiden & www.metaalkathedraal.nl
c. In het onderwijs geven we cultuureducatielessen dmv poppenspel of poppen maken, hierin staat een sociaal of duurzaam thema centraal.
d. In Afrika werken we samen met ngo's aan theatervoorstellingen, hierin staat educatie en communicatie over belangrijke lokale onderwerpen centraal. 
Soms organiseren we tours in Nederland met professionele poppenspelgroepen uit Afrika om ze hier kennis te laten maken met Afrikaans poppenspel en uit te wisselen over duurzaamheid.
Tevens organiseren we projecten die voor zowel hier als in Afrika van belang zijn. zie www.momove.org/afrika & www.momove.org/bouam

Bestuur
Het bestuur werkt onbetaald
Andre Barmentlo, penningmeester (Sociaal raadsman participatie)
Saskia Ottenhof - Onyango, voorzitter (Jongerentheater Link)
Sander Boelens, secretaris (Socioloog & historicus)

De dagelijkse leiding is in handen van Heddy Veltkamp, zij draagt zorg voor de uitvoeringskant van de projecten. Zij werkt hierin samen met organisaties of mensen die bij de betreffende project betrokken zijn. 
Bij onze diverse projecten zijn een grote groep vrijwilligers betrokken.

Financiele middelen:
Per project bekijken wij hoe wij onze financiele middelen binnenhalen. Gedeeltelijk zijn dat subsidies, maar ook bekijken wij hoe wij voor de projecten inkomsten kunnen binnenhalen om het ook financieel een duurzaam karakter te kunnen geven.

Gedeeltelijk subsidies. (Gemeente Utrecht, Oranjefonds, Upas, Jeugdcultuur Fonds, Kansfonds)
Gedeeltelijk inkomsten door workshops en worden wij betrokken door derden voor het uitvoeren van projecten. (Stichting Sociaal Makelorganisatie Me kaar, Groen moet je doen, Onderwijsinstanties)

k.v.k. 30217075        
btw: 816897906
NL37 INGB 0002 3614 01

Balans 2016

Activiteitenverslag 2017

Rapportage Sander Boelen uit 2015, secretaris bestuur Mo'Move
Gemeenschapsvorming in tijd van vergrijzing